HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

1. Đăng nhập vào hệ thống

Khi bạn vào website, để sử dụng được các chức năng của website bạn phải đăng nhập vào khung đăng nhập như hình (nằm ngay dưới menu).

 

Rounded Rectangular Callout: Sau khi điền thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu), bấm vào đây 

 

 

 

Nếu đăng nhập thành công, màn hình sau đây sẽ hiện lên:

 

2. Tiến hàng đăng ký

 

Chọn “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng ký môn học

 

 

 

Trang đăng ký gồm 3 phần

·         Phần lọc để tìm nhanh các môn cần đăng ký

·         Phần hiển thị danh sách các môn học muốn đăng ký (dựa theo điều kiện lọc)

·         Phần hiển thị danh sách các môn đã được chọn hoặc đã đăng ký trước đó.

a.       Phần lọc

Rounded Rectangular Callout: Nhập mã môn cần lọc, sau đó bấm ‘Lọc’

 

Gồm 2 phần lọc theo môn học và lọc theo điều kiện (nên dùng lọc theo môn học):

·      Lọc theo môn học là giúp để tìm nhanh đến môn học cần đăng ký nếu biết mã môn học bằng cách nhập mã môn (nhập chính xác mã môn) vào ô text sau đó bấm nút lọc phần hiển thị sẽ hiển thị đúng môn học bạn đã nhập thông tin lọc.

 

·      Lọc theo điều kiện dùng để lọc cùng lúc nhiều môn học theo điều kiện “Lớp” hoặc, “Khoa” trong ô lọc thứ 1, ô lọc thứ 2 hiển thị tên lớp hoặc khoa (tùy theo ô lọc thứ 1), click vào ô lọc thứ 2 để chọn  tên lớp hoặc khoa . Sau đó bấm lọc

 

b.      Phần hiển thị danh sách các môn để chọn đăng ký

Phần này hiển thị danh sách các môn học với các thông tin của môn học bao gồm:

·           ĐK:                             Ô chọn lựa đăng

·           Mã môn học:                Mã môn học

·           Tên môn học:               Tên môn học

·           NMH:                           Nhóm môn học

·           TTH:                           Tổ thực hành hoặc thảo luận

(nếu môn học là đăng ký là môn có chia tổ thực hành hoặc thảo luận)

·           STC :                           Số tín chỉ của môn học

·           STCHP :                       Số tín chỉ đóng học phí

·           SCP :                           Số đăng ký tối đa cho phép

·           CL :                             Số lượng còn lại cho phép đăng ký

·           TH:                             Tiết thực hành (để trắng là tiết lý thuyết)

·           Thứ :                           Thứ học

·           Tiết BĐ :                      Tiết bắt đầu môn học

·           ST:                              Số tiết môn học diễn ra

·           Phòng :                        Phòng học

·           Tuần:                          Tuần học (1 ký số là đại diện cho 1 tuần học)

 

Đây là dạng thời khóa biểu tuần của môn học được biểu diễn bởi dãy số với số là số thứ tự của tuần học trong học kỳ , dấu gạch là tuần không học

VD : 12-4----90123 : là môn học học vào tuần 1,2,4,9,10,11,12,13 của học kỳ còn học vào thứ mấy học trong mấy tiết thì xem các cột thứ, tiết bắt đầu số tiết .

 

·      Sau khi xem thông tin các môn để lựa chọn môn cần đăng ký nếu muốn đăng ký môn nào thì check vào ô vuông trong cột đầu tiên (cột ĐK) của môn muốn học.

·      Khi check vào đăng ký hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện của môn học (số lượng đăng ký, môn trực thuộc, môn song hành…) nếu môn không cho phép đăng ký thì sẽ hiện lên thông báo lỗi chi tiết.

 

Các thông báo lỗi thông dụng là:

·      Ví dụ :

  

·      Nếu đăng ký thành công môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách các môn học đã chọn và môn học đó sẽ có dấu check và được bôi đậm.

Rectangular Callout: Check chọn môn học cần đăng ký.
Các môn được chọn sẽ được bôi đậm.

 

c.      Phần hiển thị các môn đã được chọn

Rectangular Callout: Nếu đồng ý các môn đã chọn, bấm vào ‘Lưu đăng ký’
 


Rectangular Callout: Nếu muốn đổi ý chọn môn học với buổi khác, check vào đây và bấm vào ‘Xóa’ 

·      Các môn được click chọn ở trên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn gọn và thêm các thông tin về học phí như học phí, miễn giảm …. và hệ thống tự động tính học phí tổng cộng mà sinh viên cần đóng.

·      Nếu như có thay đổi ý kiến muốn bỏ bớt môn học nào đó thì check vào cột cuối cùng và bấm nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đã chọn.

·      Nếu như đồng ý các môn đã đăng ký thì bấm vào nút lưu đăng ký để hệ thống lưu vào cở sở dữ liệu và in ra bảng học phí cho sinh viên

 

Rectangular Callout: Bạn có thể bấm vào đây để in học phí sau đăng ký.

 

 

*** Trường hợp nếu như môn học cần đăng ký vì lý do nào đó không đăng ký được (không được học, hết thời hạn đăng ký, hết số lượng cho phép) có thể điền mã môn học đó vào phần đăng ký môn nguyên vọng (phần cuối trang của Đăng ký môn học) để cho quản lý hoặc người có trách nhiệm xem xét.